ПОЗИЦИЯ ! :

ПОЗИЦИЯ ! :

С възмущение, тревога и загриженост, Социалисти приемаме уволнението на проф. Паскал Желязков от БАБХ! Проф. Желязков е изтъкнат специалист и дългогодишен ръководител, чийто опит не се нуждае...
read more