вторник, 27 октомври 2020

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

Тодор Модев – дъгогодишен ръководител на Коларовски район , партиен и държавен деец . ДА СИ ЖИВ И ЗДРАВ ОЩЕ ДЪЛГО-ДЪЛГО!

БСП започна сериозна подготовка за предстоящите парламентарни избори

Спас Колев:  Искрено вярвам,че задавате правилната перспектива др. Нинова! “ ШапО ! “ – както биха се изразили колегите Ви французи! Но в този дух на зададената от Вас тенденция бих искал да получим отговор – А Като Кога Партийните Ръководни органи ще отговорят на Социалистите от Сердика заведени в…

В обстановка на предконгресна еуфория и отчетни събрания …

В обстановка на предконгресна еуфория и отчетни събрания на ОПО в процес , перспективата за развитие на обществото и очакванията БСП да даде нов импулс и друга обществено-политическа проекция , като Партия на Социалистическия идеал призвана да осъществи Крупни Социални изменения и като носител на историческата критика на капитализма –…

ЗАЯВЛЕНИЕ

На вниманието на:Председателя на БСП – Район Сердика,Районния съвет на БСП – Район Сердика З А Я В Л Е Н И ЕОтносно: Получаване на копие от документацията за проведено заседание на Конференцията на БСП – Район Сердика Уважаеми Другари и Другарки,В ОПО 022, на което съм председател постъпи информация…

Мариана Божкова и проф. Мариела Модева бяха избрани за членове на НС на Обединението на жените в БСП! Честито! Така работим Ние.

%d bloggers like this: