Долу не може да се отиде със сегашната йерархия. …Трябва ни Нова Принципиална йерархия. С тази нищо не може да се случи