Публични консултации за назначаване на състав на Централната избирателна комисия