За нас,за БСП и другите…

Да бъдеш “ Социалист означава, да не се задоволяваш със светът какъвто е – това е желание да промениш обществото! Пълна еманация на човека! “
В Партията “ ври и кипи “ , “ Партията е пред разцепление “, “ Ръководството ни погреба…“…
Такива констатации носят част от постовете на които се начетох.А определенията – Лелле Мале!
И откъде се започна?
В стремежа да продължи икономическия си и политически комфорт / в който израстна не малка част от днешни участници в ръководството – дошли на „власт“ в Партията случайно, назначени, без организационен опит, идейна закалка и политическа подготовка – фракционната вътрешно-партийна опозиция е твърде далеч от осъзнаване на “ положението “ и необходимост от промяна.“ Елитен “ екип от Прокурори на миналото / в голяма част – Тяхно минало ! / и Адвокати на бъдещето / но, Тяхното бъдеще ! / продължава опитите да налага политика на повсеместна и необоснована подмяна на партийните решения.
Те – верни, но неподготвени апаратчици, леви юпита, присламчили се Шипиловци, нереализирани другаде “ бивши всякакви “ и, върнали се в лоното ренегати ни водиха в продължение на години до задълбочаване на безпътицата – идейно, организационно и политически.И днес основен проблем се явява продължаващата борба на довчерашните партийни елити, подвлиятелни на контриращи “ идеологии “ и изповядващи кореннопротивоположни на Партийните решения идеи и идеология, да наложат своето “ европейско его „.
Насипното състояние на идеи и отречени практики, липсата на политическа логическа систематичност превърнаха колоритната палитра на вековната ни идейна съкровищност в неясен цветови буламач и рефлектира в отхвърляне и освобождаване на голяма част от ляво настроения гласоподавател, съратник, поборник.
Нашите привърженици изискват и се нуждаят от развитие, утвърждаване на Силна и Лява БСП – по мотивирана, идеологически ясно подкована,адекватна,модерна, икономически подготвена и оформена. Организирането на БСП в такава започна от предния Конгрес отчитайки желанието и натиска на „низините“ , като новото им усещане за “ обкръжаващия свят „.Днес ръководството на БСП претворява друга форма на Програмна ориентация и Организационна структура следвайки линията обусловена от Конгресните решения.Тук по-скоро е въпрос на време в което да се „вмести“ организационния подход.
Учудващо е с каква наглост бившите Бонзи се нахвърлят,отричат и злепоставят…Изпаднали в хедонизъм Интерконтиненталните им амбиции се свеждат до междуселски разговори.
Бонзите не разбират,а поради това и не приемат Новото проявление на лявата политическа мисъл.
Което проявление изисква и налага търсенето на Единство на обединени причини една в друга,политическо поведение отричащо “ едната “ и всеобщо наложена доктрина.
Загубите на Социалистите от тази доктрина Преначертават Лявата Европейска карта и перспективата на съществуване!
Защото, в стратегическата мотивация не трябва да се имат предвид само пространствените отношения в стратегията.
Моралните резултати също принадлежат на стратегията!
Днес БСП е в процес на промяна на досегашните “ демаркационни “ линии и измества ценностите в посока където им е мястото.
Ръководство на Партията е длъжно да успее в извършването на необходимия и изискван от времето “ маньовър „.
Ако не успее да реориентира полититико – идейната визия и не смени коловозите – ще останем отново в периферията на онова “ Ново и Значимо “ , което ще движи Европа в близката перспектива от 20-ет години !
Но трябва да сме наясно : Успехът , Победата в тази битка зависи най-вече от Нас – членовете,симпатизантите,поборниците и подкрепата която даваме за Идейната си същност в желанието ни за ново съдържание.
И нека помним, че Партията не е “ Елитна изба за Богоизбрани дегустатори “ !
И нека помним, че Ние – Социалистите носим “ Историческата критика на капитализма – създател на неравенства, фактор на кризи и деградация на екологично равновесие.“
Допреди отпочивахме плувайки в едното малко езеро , заблудени , че сме на брега на морето. Да видим , ще ли сме способни в близките месеци да излезем не само на истинския морски бряг , но и през проливите да навлезем в Океана ! Оня митичен Океан , заради солените води на който сме дали достатъчно жертви !!!
Залогът е особено Голям !