Предконферентна СПРАВКА – ИЗВЛЕЧЕНИЕ….

Относно числения състав на районната организация на БСП – Сердика и проведените отчетно – изборни събрание на основни партийни организации Числен състав към 31.12.2019г. – 353 члена, подаден в НС на БСП на 13.03.2020г. Възоснова на числения състав, право на делегатски мандат имат: Пряко избрани от ОПО – 36 Делегирани по право – председател на РС – 1 Председател на РКК – 1 Член на НС – 1 Общински съветник – 1 Младежко обединение – 2 Обединение на жените – 2 Движение на ветераните – 2 Общ делегатски състав – 46 Проведени до 13.03.2020г. – събрания на ОПО, както следва: ОПО 001 – 21 члена – 2 делегати. Проведено редовно на 24.01.2020г., присъствие на членове на ИБ и РС ОПО 002 – 7 члена – насрочено на 25.01.2020г., участници от ОПО 2 души, поради липса на кворум събранието не се проведе, гост на събранието беше др. Калоян Паргов, както и Спас Колев, Велко Палушев и Орлин Димов от РС, не е провеждано ново събрание . ОПО 002 нямат право на делегат. ОПО 003 – 26 члена – 3 делегати. Проведено редовно на 11.02.2020г., присъствие на членове на РС. ОПО 004 – 8 члена – 1 делегат. Проведено редовно на 20.12.2019г. присъствие на членове на РС. ОПО 005 – 18 члена – 2 делегати. Проведено редовно на 27.01 2020г. присъствие на членове на РС и членове на ГС на БСП. ОПО 006 – 8 члена – 1 делегат.По извадка от протокола проведено редовно на 15.01.2020г. Няма присъствали от ИБ и РС. ОПО 007 – 12 члена – 1 делегат. Проведено на 11.01.2020г. В присъствие на членове на РС. По числен състав имат право на един делегат, незнайно поради какви причини са гласувани 2 делегати, куриозното е , че вторият „гласуван“ не е член на БСП. ОПО 008 – 6 члена – 1 делегат. Насрочено на 14. 01.2020г., участници от ОПО 2 души, поради липса на кворум събранието не се проведе. Присъстват от РС Спас Колев, Орлин Димов и Стоян Шатов. ОПО 008 нямат право на делегат. ОПО 009 – 14 члена – 1 делегат. Присъстват 6 члена, събранието е нередовно поради липса на кворум. В присъствието на членове на РС и други гости. ОПО 009 нямат право на делегат. ОПО 010 – 11 члена – 1 делегат. проведено на 23.01.2020г. Присъстват 9 члена , редовно проведено при гости от РС. ОПО 011 – 12 члена – 1 делегат. Присъстват 10 члена, редовно избран един делегат. Гости от РС. ОПО 012 – 10 члена – 1 делегат. Присъстват 6 члена, редовно проведено избран 1 делегат. Гости от РС. ОПО 013 – 18 члена – 2 делегати. Присъстват 10 члена, редовно проведено, избрани 2 делегати. Гости от РС. ОПО 014 – 7 члена – 1 делегат. „Проведено “ на 31.01.2020г. Без да са уведомени Председателят, ИБ и РС. Куриозното е , че в предадения протокол липсва на протоколчика на заседанието. Оставяме на РКК да прецени редовността на това събрание и избрания делегат. ОПО 015 – 9 члена – 1 делегат. Проведено на 19. 01. 2020г. Присъстват 5 члена. Редовно проведено в присъствието на членове на РС. ОПО 016 – 11 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 19.01.2020г. в присъствието на членове на РС. ОПО 017 – 6 члена – 1 делегат. Насрочено за 27.01.2020г. присъстват 3 членове, липса на кворум нямат право на делегат. Гости бяха Наблюдаващите членове на ИБ Спас Колев и Веска Иванова, Орлин Димов член на РС. ОПО 018 – 14 члена – 1 делегат. Насрочено за 19.12.2019г. По протокол се твърди , че са присъствали 9 члена. Доколкото ИБ и РС не са информирани за дата, час и място на провеждане и има разминаване за числеността на ОПО- то, оставяме на РКК редовността на това събрание. ОПО 019 – 16 члена – 2 делегати. Редовно проведено на 17.12.2019г., в присъствието на членове на ИБ. ОПО 020 – 9 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 10.01.2020г. , в присъствието на членове на ИБ и РС. ОПО 021 – 14 члена – 1 делегат. Насрочено за 29. 01. 2020г. Присътват 6 члена, няма кворум. Вие г-н Генадиев, като член на това ОПО сте най-наясно с комичната ситуация в организацията , която членувате. Оставяме на Вашата партийна съвест решенията на РКК. ОПО 022 – 8 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 11.02.2020г. в присъстието на членове на ИБ и РС. ОПО 023 – 33 члена – 3 делегати. Няма насрочени , дата, час и място, липсва и предаден протокол, ако изобщо е проведено. ОПО 024 – 10 члена – 1 делегат. Присъстват 7 члена. Редовно проведено на 06.02.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС. ОПО 025 – 8 члена – 1 делегат. По протокол е „проведено“ на 13.01.2020г. По протокол се твъди, че на събранието присъстват 5 члена, но известно е , че двама от членовете са тежко болни на легло, а 3 от членовете са в чужбина. Смятаме, че не е имало кворум и е нередовно проведено. ОПО 026 – 15 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 21.01.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС. ОПО 027 – 4 члена. Поради бойкот, в който участвате и Вие г-н Генадиев, не бяха изпълнени решенията на РС от 4.09.2019г. и предхождащи решения на РС и Конференцията, за сливане, обновяване и подмладяване на ОПО с малочислен състав, това ОПО остана без право на делегат, в същото време е представен протокол за проведено заседание с присъстващи 5 члена, уставно това събрание е невалидно, нямат право на делегат. Друг казус се появи изтеклата минала седмица , с неочкваната кончина на др. Кръстев, която поставя организацията в деликатна хипотеза. ОПО 028 – 6 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 16.01.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС. ОПО 029 – 2 члена – Казуса е идентичен с ОПО 027, най фрапантното е , че така представения протокол е „подписан“ от др. Валери Нешев, а както е известно , включително и на бившата секретарка на района, др. Нешев е тежко болен, лекува се в чужбина и от една година не е в България и този фалшификат др. Генадиев, го оставяме на вашата партийна съвест. ОПО 030 – 10 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 13.01.2020г. в присъстието на членове на ИБ и РС. МО на БСП – Сердика – 38 члена – 2 делегати. Редовно проведено на 09.02.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС. Движение на ветераните – БСП – Сердика. – 2 делегати. Редовно проведено на 08.03.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС. Обединение на жените в БСП – Протокол не е представен. Проведено редовно събрание, избрани 2 делегати, гости Таня Найденова, Спас Колев