Изказване пред Районния Партиен актив от 14- ОПО-та, 16.01.2021г.

Водещ : Стоян Шатов
….
– Моля, др. Председател встъплението , да не се отчита от времето за изказване…
Спас Колев , 003 ОПО , р-н “ Сердика „
Уважаеми Другарки и Другари и всички останали , гости…
Прекрасно е , че се събираме днес в началото на новата 2021 година. Нека си пожелаем най-вече здраве , после късмет и успехи , и – да постигнем всичко с което се захванем.
Това последното ни е особено необходимо днес.
Навлизаме в подготовката на едни сложни избори с неясен изход,в неясна политическа, здравна,икономическа обстановка.
Специалното в подготовката и представянето на тези избори е, че или ще изправят Партията на “ крака „, или постепенно ще я превърнем в една ограничена трето или четвърто – разрядна сила, част от многото малки такива…
Днешната среща не е отчитане на рутинно мероприятие.
Присъствате днес всички партийни секретари на Действащи , живи и работоспособни ОПОрганизации в своята загриженост и съответни задължения.
Това не е случайно защото Ние сме хората поради , които Партията все-още я има и ще я има в бъдеще !
Ние издържахме на всички мръсотии изсипани и продължаващи да се изсипват върху нас.
Да , Ние сме хората върху които се изля помията и инспирираната от вън “ демокрация “ , оплюването от враговете на социалистическата идея , от предатели и ренегати , грижовно отгледани…
Безбройните лъжи на храбри днес демократи и подлоги на новите господари създадоха един демоничен , отвратителен , нямащ нищо общо с истината образ на Партията и социалистическата идея.
Заради убежденията ни голяма част бяхме подложени на лични нападки , обиди , гонения , уволнения…Членовете на семействата ни – също ! За жалост и от „свои“, с мерзост и с“приятелски огън“…
Но , въпреки цялостното омърсяване издържахме и ОПО продължават своя живот , а Партията я има.Ние сме хората поддържащи този огън,жар до миндера, който дава надеждата и топли сърцата за бъдещето на социалистическата идея и нейния носител – БСП !
Ето защо продължават да ме учудват постоянните изяви на довчерашни партийни “ Бонзи “ , и техните проявления,като узурпиране на партийната-политическа власт, обаче…Желанията им да се настанят в удобните властови кресла поддържани от „Любвеобилност“, като проявата на партийна,личностна „Любов“.
Те – пряко отговорни за състоянието ни днес , Те заради които в преследването на личен интерес Ни изправиха пред задължителното “ обезглавяване “ на Партията приемайки недалновидни политически решения и уставни норми.
Както Ви е известно , и в Партията , и в частност района продължават опитите да се наслагват отношения на ранното сектанство и късен Троцкизъм отхвърлени преди години.
Изпитвам острото чувство , че тези “ Бонзи “ не разбират същността на нашата идея , идейност , политическа перспектива.
Връщат ни умишлено назад във времето на идейните спорове между Бернщайн и Маркс , в линията на Бад-Годесбергската програма – времеви отживелици , от които в този час нямаме нужда.
Бъдещето на Социализма е добре третирано от Кросланд, Социализмът и новото общество на Дъглас Джей и куп други мислители. Съветвам ги да ги изчетат.
Днес пред Нас стои основната задача , а именно Преформулиране на Програмните Партийни постановки в духа на чл.чл. 10,12,21,23 залегнали в Стокхолмския Конгрес на СИ !
И практическото приложение в условията на политическия живот , взаимодействието с Работническите движения, Национално-освободителните такива , Движенията за Права и Свободи , феминистките ,младежките.
Социалистическата Партия е била , Е , и трябва да бъде Партията на обществената трансформация с основни постановки :
– Кой управлява ?
– В името на Кои и какво ?
– С какви средства , Ресурси ?
– При какви условия , лимити и ограничения ?
Другарки и Другари ,
Ние носим историческата критика на Капитализма – създател на неравенства , фактор на кризи и обществена деградация !
Днес трябва да предложим цялата Крупна обществена трансформация и неговата смяна !
Да бъдеш Социалист , член на БСП , Другарки и Другари е онова състояние на духа в съотношение с определени ценностти !
Успех !
Благодаря Ви за вниманието !