СПРАВКА – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

На

Вниманието на

Г-н Генадиев

Председател на

РКК на БСП – Сердика

 

 

 

СПРАВКА – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Относно числения състав на районната организация на БСП – Сердика и проведените отчетно – изборни събрание на основни партийни организации

 

 

 

Числен състав към 31.12.2019г. – 353 члена, подаден в НС на БСП на 13.03.2020г.

Възоснова на числения състав, право на делегатски мандат имат:

 • Пряко избрани от ОПО – 36
 • Делегирани по право – председател на РС – 1
 • Председател на РКК – 1
 • Член на НС – 1
 • Общински съветник – 1
 • Младежко обединение – 2
 • Обединение на жените – 2
 • Движение на ветераните – 2

 

Общ делегатски състав –  46

 

 

 

Проведени до 13.03.2020г. – събрания на ОПО, както следва:

 

ОПО 001 – 21 члена – 2 делегати. Проведено редовно на 24.01.2020г., присъствие на членове на ИБ и РС

ОПО 002 –  7 члена – насрочено на 25.01.2020г., участници от ОПО 2 души, поради липса на кворум събранието не се проведе, гост на събранието беше др. Калоян Паргов, както и Спас Колев, Велко Палушев и Орлин Димов от РС, не е провеждано ново събрание . ОПО 002 нямат право на делегат.

ОПО 003 – 26 члена – 3 делегати. Проведено редовно на 11.02.2020г., присъствие на членове на РС.

ОПО 004 – 8 члена – 1 делегат. Проведено редовно на 20.12.2019г. присъствие на членове на РС.

ОПО 005 – 18 члена – 2 делегати. Проведено редовно на 27.01 2020г. присъствие на членове на РС и членове на ГС на БСП.

ОПО 006 – 8 члена – 1 делегат.По извадка от протокола проведено редовно на 15.01.2020г. Няма присъствали от ИБ и РС.

ОПО 007 – 12 члена – 1 делегат. Проведено на 11.01.2020г.   В присъствие на членове на РС. По числен състав имат право на един делегат, незнайно поради какви причини са гласувани 2 делегати, куриозното е , че вторият „гласуван“ не е член на БСП.

ОПО 008 –  6 члена – 1 делегат. Насрочено на 14. 01.2020г., участници от ОПО 2 души, поради липса на кворум събранието не се проведе. Присъстват от РС Спас Колев, Орлин Димов и Стоян Шатов. ОПО 008 нямат право на делегат.

ОПО 009 – 14 члена – 1 делегат. Присъстват 6 члена, събранието е нередовно поради липса на кворум. В присъствието на членове на РС и други гости. ОПО 009 нямат право на делегат.

ОПО 010 – 11 члена – 1 делегат.  проведено на 23.01.2020г. Присъстват 9 члена , редовно проведено при гости от РС.

ОПО 011 – 12 члена – 1 делегат. Присъстват 10 члена, редовно избран един делегат. Гости от РС.

ОПО 012 –  10 члена – 1 делегат. Присъстват 6 члена, редовно проведено избран 1 делегат. Гости от РС.

ОПО 013 – 18 члена – 2 делегати. Присъстват 10 члена, редовно проведено, избрани 2 делегати. Гости от РС.

ОПО 014 – 7 члена – 1 делегат. „Проведено “ на 31.01.2020г. Без да са уведомени Председателят, ИБ и РС. Куриозното е , че в предадения протокол липсва на протоколчика на заседанието. Оставяме на РКК да прецени редовността на това събрание и избрания делегат.

ОПО 015 – 9 члена – 1 делегат. Проведено на 19. 01. 2020г. Присъстват 5 члена. Редовно проведено в присъствието на членове на РС.

ОПО 016 – 11 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 19.01.2020г. в присъствието на членове на РС.

ОПО 017 – 6 члена – 1 делегат. Насрочено за 27.01.2020г. присъстват 3 членове, липса на кворум нямат право на делегат. Гости бяха Наблюдаващите членове на ИБ Спас Колев и Веска Иванова, Орлин Димов член на РС.

ОПО 018 – 14 члена – 1 делегат. Насрочено за 19.12.2019г. По протокол се твърди , че са присъствали 9 члена. Доколкото ИБ и РС не са информирани за дата, час и място на провеждане и има разминаване за числеността на ОПО- то, оставяме на РКК редовността на това събрание.

ОПО 019 – 16 члена  – 2 делегати. Редовно проведено на 17.12.2019г., в присъствието на членове на ИБ.

ОПО 020 – 9 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 10.01.2020г. , в присъствието на членове на ИБ и РС.

ОПО 021 – 14 члена – 1 делегат. Насрочено за 29. 01. 2020г. Присътват 6 члена, няма кворум. Вие г-н Генадиев, като член на това ОПО сте  най-наясно с комичната ситуация в организацията , която членувате. Оставяме на Вашата партийна съвест решенията на РКК.

ОПО 022 – 8 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 11.02.2020г. в присъстието на членове на ИБ и РС.

ОПО 023 – 33 члена – 3 делегати. Няма насрочени , дата, час и място, липсва и предаден протокол, ако изобщо е проведено.

ОПО 024 – 10 члена – 1 делегат. Присъстват 7 члена. Редовно проведено на 06.02.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС.

ОПО 025 – 8 члена – 1 делегат. По протокол е „проведено“ на 13.01.2020г. По протокол се твъди, че на събранието присъстват 5 члена, но известно е , че двама от членовете са тежко болни на легло, а 3 от членовете са в чужбина. Смятаме, че не е имало кворум и е нередовно проведено.

ОПО 026 – 15 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 21.01.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС.

ОПО 027 – 4 члена. Поради бойкот, в който участвате и Вие г-н Генадиев, не бяха изпълнени решенията на РС от 4.09.2019г. и предхождащи решения на РС и Конференцията, за сливане, обновяване и подмладяване на ОПО с малочислен състав, това ОПО остана без право на делегат, в същото време е представен протокол за проведено заседание с присъстващи 5 члена, уставно това събрание е невалидно, нямат право на делегат. Друг казус се появи изтеклата минала седмица , с неочкваната кончина на др. Кръстев, която поставя организацията в деликатна хипотеза.

ОПО 028 – 6 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 16.01.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС.

ОПО 029 – 2 члена – Казуса е идентичен с ОПО 027, най фрапантното е , че така представения протокол е „подписан“ от др. Валери Нешев, а както е известно , включително и на бившата секретарка на района, др. Нешев е тежко болен, лекува се в чужбина и от една година не е  в България и този фалшификат др. Генадиев, го оставяме на вашата партийна съвест.

ОПО 030 – 10 члена – 1 делегат. Редовно проведено на 13.01.2020г. в присъстието на членове на ИБ и РС.

МО на БСП – Сердика – 38 члена – 2 делегати. Редовно проведено на 09.02.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС.

Движение на ветераните – БСП – Сердика. – 2 делегати. Редовно проведено на 08.03.2020г. в присъствието на членове на ИБ и РС.

Обединение на жените в БСП – Протокол не е представен. Проведено редовно събрание, избрани 2 делегати, гости Таня Найденова, Спас Колев. Въпреки , че е недопустимо да се неглежират и отстраняват качества на професори и секретари на научни институти.

 

 

От така създалата се организационна диаграма, Ви представяме д-р Генадиев, обобщените предложения за ръководни длъжности в партията:

 

За председател на РС: Спас Колев, Орлин Димов, Веска Иванова, Ленко Петканин,

 

 

За членове на РС: Спас Колев, Евгени Филипов, Мина Кутева, Петко Димитров, Стоян Клюнков, Илияна Попова, Даринка Илиева, Емил Илиев, Владимир Манов, Стоян Шатов, Цветан Василев, Велко Палушев, Мариела Модева, Цанка Чакърова, Марияна Божкова, Веска Иванова, Павел Гергов, Иван Стамболиев, Ангел Узунов, Неделчо Шишков, Стойчо Стойков, Райчо Велков, Русин Панов, Стефан Стефанов, Христо Стефанов, Невенка Дионисиева, Димитрина Ангелова, Бойка Малчева, Орлин Димов, Ленко Петканин, Никола Петканин, Иван Куков, Даниела Семова, Деян Тодорински, Антон Денев, Надежда Кавлакова, Валентина Маринова, Владимир Добрев, Асен Асенов, Христо Стефанов, Ростислав Григоров, Симеон Симеонов, Венелин Михайлов, Иван Малинов, Георги Михайлов, Тодор Радев, Александра Стоянова, Елена Милчева,

 

 

За председател на РКК: Георги Генадиев, Симеон Недялков, Александра Сандова, Владимир Манов, Надежда Кавлакова, Николай Тодоров, Нели Трайкова, Орлин Димов,

 

 

 

 

За членове на РКК: Георги Генадиев, Владимир Манов, Александра Сандова, Величко Величков, Тервел Стелиянов, Доретина Палушева, Кирил Ангелов, Александър Александров, Нели Трайкова, Венелин Михайлов, Никола Лижев, Надежда Кавлакова, Николай Тодоров, Чавдарова, Н.Трайков, Ангел Узунов,

 

 

За делегети на градската конференция:

Спас Колев, Веска Иванова, Евгени Филипов, Мариела Модева, Велко Палушев, Петко Димитров, Любка Лазарова, Марияна Божкова, Цанка Чакърова, Стоян Шатов, Иван Стамболиев, Анастасия Пораянова, Богомирка Модева, Райчо Велков, Неделчо Шишков, Ленко Петканин , Орлин Димов, Александра Сандова, Венелин Михайлов, Йордан Събков, Деян Тодорински, Мирослав Маринов, Валентина Маринова, Александра Сандова, Ростислав Григоров, Христо Стефанов, Симеон Симеонов, Кирил Ангелов,

 

 

 

 

 

За председател на ГС на БСП – София: Калоян Паргов,  Христо Проданов, Георги Свиленски, Спас Колев, Орлин Димов, Борис Цветков,

 

 

За членове на ГС на БСП – София: Спас Колев, Велко Палушев, Евгени Филипов, Веска Иванова, Петко Димитров, Мина Кутева, Орлин Димов, Марияна Божкова, Мариела Модева, Цанка Чакърова, Георги Генадиев, Емил Кундев, Димитър Самодов, Стоян Шатов, Иван Стамболиев, Ленко Петканин, Капка Серафимова, Неделчо Шишков, Деян Тодорински, Павел Гергов, Александра Сандова, Христо Стефанов, Венелин Михайлов, Л.П., О.Д., П.Д.,

 

 

 

 

За председател на ГКК: Владимир Манов, Жана Иванова, Георги Генадиев, Капка Серафимова, Орлин Димов, Цветан Василев,

 

 

 

 

За членове на ГКК: Владимир Манов , Георги Генадиев, Жана Иванова, Александра Сандова, Надежда Кавлакова, Николай Тодоров, Нели Трайкова,

 

 

 

 

 

За делегати на 50 –ия Конгрес на БСП: Спас Колев, Петко Димитров, Мариела Модева, Стоян Шатов, Орлин Димов , Ленко Петканин, Мариана Божкова, Веска Иванова, Велко Палушев, Неделчо Шишков, Георги Генадиев, Валентина Маринова, Николай Тодоров, Венелин Михайлов, Председател на РС –Сердика,

 

 

 

 

За председател на НС на БСП: Корнелия Нинова, Калоян Паргов, Драгомир Стойнев, Христо Проданов, Орлин Димов,

 

 

 

За членове на НС на БСП: Спас Колев, Стоян Шатов, Мариела Модева, Петко Димитров, Мина Кутева, Георги Димитров, Марияна Божкова, Неделчо Шишков, Велко Палушев, Димитър Самодов, Орлин Димов, Ленко Петканин, Иван Куков, Йордан Татарски, Калоян Паргов, Христо Проданов, Иван Малинов, Владимир Манов, Георги Генадиев,

 

 

 

 

За председател на ОПКК: Валя Богданова, Владимир Манов,

 

 

 

За членове на ОПКК: Георги Генадиев, Владимир Манов, Александра Сандова, Надежда Кавлакова, Орлин Димов, Калоян Паргов, Александър Чавдаров, Нели Трайкова, Ленко Петканин,

 

 

 

 

 

Г-н Генадиев, молим да обърнете внимание на няколкото фрапантни различия, както документално така и в чисто политико – организационен план:

 • Разликата в протоколите на нередовните събрания и онези, които са проведени уставно, едните са по оказаните от НС на БСП формуляри, а другите по тертип писан от секретарката на РС;

 

 • Когато Вие говорите за разделение, спрямо извадката излиза, че редовно проведените, с реално присъстващи членове и наблюдаващи от ИБ и РС, СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО издигат за различните постове в партията широка палитра от качествените личности, надскачайки дребните махленски свади.

 

 • От друга страна така изложените Ви неуставно проведени събрания, ограничават предложенията в рамките на приятелския си кръг.

 

Г-н Генадиев , надяваме се на заседанието на РКК , което сте свикали на 25.06.2020г. да обсъдите много внимателно, чл. 22 т. 4 от Устава на БСП – как, по какъв начин, кога и от кого се свиква Конференцията. Защото Конференция се свиква с писменно уведомление до съотвения делегат, не по телефона, а общо по-малко, чрез Вайбър.

Напомняме Ви, че членския състав на РС на БСП Сердика се състои от 24 члена, с което всичките „решения“ остават невалидни!

 

 

С дружески привет ИБ на БСП – район Сердика!!!