БСП р-н Сердика

ИБ на РС на БСП р-н Сердика след,като анализира и обобщи преминалата отчетно-изборна кампания в района,след като на заседанието от 18.06. нямаше други предложения и Председателят го прекрати поради изчерпване на дневният ред,  с оглед Отвореността и Отговорността на Партията пред българските граждани, членовете,симпатизантите, поборниците за Един по-справедлив свят Открито Ви представяме преминалите отчетно-изборни събрания на ОПО в района , както и поименният делегатски състав:

 1. ОПО 001 – Стойчо Стойков, Виолета Стойчева
 2. ОПО 002 – нямат право на делегат – липса кворум
 3. ОПО 003 – Костадин Гинчин, Димитър Бързев, Христина Борисова
 4. ОПО 004 – Райчо Велков
 5. ОПО 005 – Иван Стамболиев, Рангел Рангелов
 6. ОПО 006 – Бойка Малчева
 7. ОПО 007 – Валентина Маринова
 8. ОПО 008 – Нямат право на делегат – липса на кворум
 9. ОПО 009 – Нямат право на делегат – липса на кворум
 10. ОПО 010 – Неделчо Шишков
 11. ОПО 011 – Никола Петканин
 12. ОПО 012 – Велко Палушев
 13. ОПО 013 – Веселин Трифонов, Йордан Йорданов
 14. ОПО 014 – не е провеждано събрание
 15. ОПО 015 – Невенка Дионисиева
 16. ОПО 016 – Русин Панов
 17. ОПО 017 – Нямат право на делегат – липса на кворум
 18. ОПО 018 – Георги Харамлийски
 19. ОПО 019 – Павел Гергов, Калоян Митов
 20. ОПО 020 – Емил Илиев
 21. ОПО 021 – няма кворум
 22. ОПО 022 – Виктор Илиев
 23. ОПО 023 – няма предствен протокол
 24. ОПО 024 – Стоян Шатов
 25. ОПО 025 – Кирил Ангелов – не е ясно кога и къде е провеждано заседанието
 26. ОПО 026 – Веска Иванова
 27. ОПО 027 – не е провеждано събрание
 28. ОПО 028 – Александър Александров
 29. ОПО 029 – не е провеждано събрание
 30. ОПО 030 – Мариана Божкова

 

Движение на жените – Нели Трайкова, Мариела Модева

Младежко обединение – Мария Томева, Стоян Клюнков

Движение на ветераните – Григор Григоров, Никола Лижев

 

По право:

 • Спас Колев – Председател на РС
 • Ленко Петканин – член на НС
 • Георги Генадиев – Председател на РКК
 • Петко Димитров – общински съветник