Дискусия на младежите от МО в БСП – Сердика със заместник-председателя на СОС Милка Христова.

Днес се проведе дискусия на младежите от МО в БСП – Сердика със заместник-председателя на СОС Милка Христова. На срещата бе обсъден проблема с изграждането на инсталация за изгаряне на RDF гориво на територията на ТЕЦ София. В неделя предстои конференция на младежите от район „Сердика“, на която ще се обсъди приемането на декларация против тези планове на управляващото мнозинство