Спас Колев – Председател на РС на БСП “ Сердика “ : Победата има много бащи.Загубата – само една майка! Приемам я.