Продължават срещи и обсъждания с граждани в р-н Сердика. Нашите кандидати имат решение!