На Петков ден в р-н Сердика! Мая Манолова , Янко Янков , Мариана Божкова – да ги подкрепим с № 56 и № 75!