Инж. Янко Янков бе утвърден от НС на БСП за кандидат за кмет на р-н “ Сердика “ !

Инж. Янко Янков бе утвърден от НС на БСП за кандидат за кмет на р-н “ Сердика “ !

Честито и успех!