Слово на Янко Янков – кандидат за кмет от р-н Сердика – в памет на Георги Кирков