100 години от Октомврийската революция – събитие, променило света през ХХ век

100 години от Октомврийската революция – събитие, променило света през ХХ век

Венелин Михайлов, проучвател в Института за исторически изследвания – БАН, председател на ОПО 002 към БСП, район Сердика – гр. София, зам.-председател на МО в БСП Сердика по идеологическите въпроси

Няколко са основните причини за възникването на революционна ситуация, за избухване на Февруарската, и за победата на Октомврийската социалистическа революция в земите на бившата Руска империя в края на второто и началото на третото десетилетие на ХХ век. На първо място, Първата световна война, в която Русия е един от основните участници, бидейки част от Антантата заедно с Великобритания, Франция, Съединените щати и др. държави, общо 27 на брой, е фактор за цялостна дестабилизация на най-голямата по територия държава в света. На второ място, нерешеният селски въпрос, свързан с премахване на остатъците от крепостничеството, с предоставяне на земи на бедните и средните селяни и премахване на монопола на помешчиците, политическата изостаналост на Русия, в която до февруари 1917 г. монархът има основни фунции, независимо че е установена конституционна монархия през 1907 г. и функционира Руската дума като законодателен орган са предпоставки за възникване на революционна ситуация. На трето място, това, че Ленин като ръководител на Руската работническа социалдемократическа партия (болшевики) обещава излизане на страната от войната, даване на земите на бедните селяни и решаване на продоволствения проблем, който е резултат от световната война. Не на последно място, вътрешните борби за власт в императорския двор около Николай ІІ също способстват за разклащане властта на императора.

Към пълният текст: 100 години от Октомврийската революция