РС на БСП “ Сердика “ проведе Разширено изнесесено заседание

На 18 и 19-ти ноември 2017г., РС на БСП  “ Сердика “ в местността “ Цигов чарк “  проведе Разширено изнесесено заседание при следния дневен ред :

1. Анализ на обществено-политическата обстановка.
2. Запознаване и дискусия по съображенията на Калоян Паргов – Председател на ГС на БСП София относно предстоящи организационно-политически мерки за развитието на РС София.
3. Oтчет за извършените  организационни мерки по плана на РС “ Сердика “ и приемане на конкретни политически действия до края на годината.
4. Разни