Председателят на МО в район „Сердика“ и заместник председател по организационните въпроси – Петко Димитров, успешно завърши „Академия за социална политика“

ЧЕСТИТО !

Председателят на МО в район „Сердика“ и заместник председател по организационните въпроси – Петко Димитров, успешно завърши „Академия за социална политика“ към „Института за социална интеграция“. Обучението стартира Юни месец и се състоя в 5 модула: Първи модул „Общество. Политика. Общуване”, втори модул „Политически процес. Конфликти, преговори, посредничество”, трети модул:„Екипност и лидерство. Кампании. Медии.”, четвърти модул: „Организационен мениджмънт” пети модул: „Геополитика. Европейски съюз. Конституция, власт и институции”. По време на занятията младите политици участваха в медиен тренинг, в който всеки един от тях бе заснет с камера в индивидуално интервю. Обучението включваше и симулации на предизборна пресконференция и телевизионен дебат. Лектори в академията бяха уважавани специалисти като Посланик Любомир Кючуков,Посланик Валентин Радомирски, доц. д-р Татяна Томова, Калин Първанов, Георги Коритаров, Страхил Делийски и други. В частта „Свободна зона за въпроси“, участниците се срещаха с народни представители и общински съветници и разискваха по най – различни теми.