Слово на Калоян Паргов от Третото заседание на XIII Градска конференция на БСП – София

http://bspsf.bg/?go=_common&p=photo&articlephotoId=1001&width=600&height=400

Уважаеми другарки и другари,

делегати и гости,

Днешното заседание на XIII Конференция на Софийската градска организация на БСП се провежда 6 месеца след предсрочните парламетарни избори, довели до трети кабинет „Борисов“ и в навечерието на заседанието на 49-ия Конгрес на БСП. Този период се характеризира с високо равнище на глобално напрежение, засилване на нестабилността и непредвидимостта в света и Европа, както и все по-трайната тенденция в ЕС към задълбочаване на кризата на европейските ценности, на социалния модел, на икономическите диспропорции и различия между държавите-членки и все по-засилващата се роля на националната държава.

На този фон, от управлението на премиера Бойко Борисов произтичат тежки последици за държавата – управленски хаос, празни обещания, слаба работа на Народното събрание, имитация на външнополитически успехи.

България продължава да бъде най-бедната в Европейския съюз, поразена от демографска катастрофа, от деидустриализация, от разруха на здравеопазването, образованието, науката и културата, от масовата битова престъпност.

Свидетели сме на управленска демагогия, чрез която се манипулира всекидневно българското общество, като по този начин се намалява волята му за съпротива.

Към пълният текст: http://bspsf.bg/?go=news&p=detail&tg_articleId=947