Агресия и насилие – защо?

от Мариана Божкова
Директор на 59 обединено училище „Васил Левски“
Район Сердика, гр. София

Агресията стана ежедневие в нашето общество. Тя е навсякъде – в детската градина, в училището, в семейството, на улицата, в държавните институции.

Агресията, обаче, не се появява от само себе си – без причина. Тя е резултат от съществуващите неравенства в обществото, от подмяната на ценностната система. Семейството вече не се възприема като ценност, а то е най-важно за възпитанието на подрастващите.

Бедността, липсата на сигурност за утрешния ден, безработицата, липсата на справедливост, чувството за безнаказаност – всичко това води до появата на агресия и насилие.

Училищната система в момента допринася за задълбочаване на образователните неравенства. Тя диференцира учениците както по отношение на способностите им, така и по отношение на възможностите им за образование. А образователните неравенства са резултат от неравенството в обществото. Различни са условията на обучение по отношение на състоянието на материално-техническата база.

Изтеглете: Агресия и насилие- защо?