Позиция на Градския съвет на БСП – София за презастрояването на столицата

Градският съвет на БСП – София прие доклад на общинските съветници от Политическа група БСП Лява България в СОС на тема „Презастрояването на София, опазването на междублоковите пространства и зелените площи“, на базата на който излезе с позиция.

Пълният текст: http://www.bspsf.bg/?go=news&p=detail&tg_articleId=928#