Заседания

На 19.09.2017г., от 18:00ч., ИБ на РС на БСП “ Сердика “ ще проведе своето редовно заседание по текущи въпроси на организационно политическата дейност на района.

 

На 20.09.2017г., от 18:00ч., РС на БСП “ Сердика “ ще проведе редовно разширено заседание.