Тази година чевстваме 125 години от създаване на Софийската Градска Организация

Тази година чевстваме 125 години от създаване на Софийската Градска Организация и организацията но социалистите от борческия Коларовски район – Сердика , Надежда и Връбница !
Първи секретари на Коларовския районен комитет на Българската комунистическа партия – София
Георги Костов (1946-1947)
Иван Съботинов (1947-1948)
Елена Давидова (1948-1949)
Иван Съботинов (втори мандат, 1949-1950),
Лиляна Павлова (1950-1953 и 1956-1962);
Васил Фичеров (1953-1956),
Първан Аначков (1962-1965),
Вълко Геновски (1966-1969),
Иван Груев (1969-1970),
Васил Цървенков (1971-1973),
Людмил Греков (1974-1986),
Тодор Модев (1986-1988)
Първи секретар на районния комитет на БКП-Сердика (от април 1990 – председател на районен съвет на БСП – Сердика)
Светомир Дичев (1988-1995)
Орлин Димов (1995-2016)
На 2 април 2016 г. за председател на РС на БСП Сердика е избран Спас Колев.