Познай коя е най-продуктивната страна в ЕС!

Легендата, че румънците и българите имат ниски заплати, защото не са продуктивни, рухва при срещата с фактите, според които трудът в двете държави дава най-висока за ЕС възвращаемост на капитала

Лучиан Давидеску

Тази статия бе публикувана на 13 юни 2017 г. на сайта Riscograma.

Пълният текст на статията може да намерите тук:

Познай коя е най-продуктивната страна в ЕС!