Чевстване годишнина на Димитър Благоев и приемане на ново членове на БСП, 11.06.2017г.