На 21.06.2017г. от 18:00ч., РС на БСП “ Сердика “ ще проведе редовно разширено заседание

На 21.06.2017г. от 18:00ч., РС на БСП “ Сердика “ ще проведе редовно разширено заседание с председателите на ОПО по организационни въпроси, изслушване и приемане на разработките предлагани от съпредседателите на Съвета на ОПО , обсъждане работата на районната организация за второто полугодие на 2017г.