Решение на РС на БСП „Сердика“ от 12.04.2017г.

На 12.04.2017г., се проведе разширено заседание на РС на БСП „Сердика“ при следния дневен ред :

т.1. Изложение на Председателят на РС относно политическата ситуация и организационното състояние на района след парламентарните избори
т..2. Структурни и персонални промени в РС
т. 2. а. Структуриране на ИБ на РС – съобразно устава на БСП
т. 2. б . Избор на ИБ на РС – състав по предрожение на Председателя на РС
т. 2. в . Избор на зам.Председатели и Секретар на РС

След проведените обсъждания , РС
РЕШИ :

1. Приема изложението на Председателя на РС

2. Освобождава досегашното ръководство на РС

3. Избира ИБ на РС в състав от 7 члена включително Председателят по право

4. Избира за членове на РС :
– Велко Палушев
– Веска Иванова
– Мариана Божкова
– Паскал Желязков
– Петко Димитров
– Цанка Чакърова

5. Избира за зам.председатели на РС :
– Велко Палушев
– Мариана Божкова
– Петко Димитров

6. Избира за секретар на РС :
– Цанка Чакърова.

Първото заседание на ИБ на РС на БСП “ Сердика ще се проведе на 18.04.2017г., от 18:30ч.