Председателят на РС на БСП “ Сердика “ свиква разширено заседание

На 12.04.2017г., Председателят на РС на БСП “ Сердика “ свиква разширено заседание на РС при следния дневен ред :

т.1. Изложение на Председателят на РС относно политическата ситуация и организационното състояние на района след парламентарните избори
т..2. Структурни и персонални промени в РС
т. 2. а. Структуриране на ИБ на РС – съобразно устава на БСП
т. 2. б . Избор на ИБ на РС – състав по предрожение на Председателя на РС
т. 2. в . Избор на зам.Председатели и Секретар на РС