Декларация на НС на БСП по повод шоковото повишение на ценате на природния газ