Стани член

Чл.22. Членство в партията.

1. Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, имащ избирателни права, който приема Програмата и Устава на партията и в политическата си дейност се ръководи от тях, членува и работи в една от основните партийни организации и плаща редовно членски внос.

2. Членството е доброволно и индивидуално. Членството в БСП се удостоверява с члeнскa карта.

3. Членуването в БСП е несъвместимо с членството в други политически партии ив организации със статут на партии.

http://bsp.bg/become/member.html