За идеята

Официален сайт на БСП
www.bsp.bg

История на социализма в България
www.bgsocialism.eu

Социалистически интернационал
www.socialistinternational.org

Партия на европейските социалисти
www.pes.org

Група на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
www.socialistgroup.org/gpes/

Младежко обединение в БСП
www.mbsp.bg

Софийска организация на БСП
www.bspsf.bg