За районната организация

Председател на РС


Спас Колев
Председател на РС

Изпълнително бюро на РС


Мариана Божкова
член на ИБ и Зам.председател


Петко Димитров
член на ИБ и Зам.председател


Веска Иванова
член на ИБ


Велко Палушев
член на ИБ и Зам.председател


Цанка Чакърова
член на ИБ и секретар на РС

Pайонен съвет на БСП р-н “Сердика”

 1. Валентина Маринова
 2. Велко Палушев
 3. Веска Иванова
 4. Владимир Манов
 5. Георги Кръстев
 6. Неделчо Шишков
 7. Иван Малинов
 8. Ленко Петканин
 9. Марияна Божкова
 10. Мина Кутева
 11. Никола Петканин
 12. Орлин Димов
 13. Павел Гергов
 14. Паскал Желязков
 15. Петко Димитров
 16. Ростислав Григоров
 17. Спас Колев
 18. Стоян Шатов
 19. Христо Гергов
 20. Христо Стефанов
 21. Цанка Чакърова
 22. Стойчо Стойков
 23. Тодор Ангелов

Районна Контролна Комисия

 1. Георги Генадиев – Председател
 2. Александра Сандова
 3. Ангел Узунов
 4. Нели Трайкова
 5. Николай Тодоров