За организацията

Председател


Спас Колев
Председател

Изпълнително бюро


Мариана Божкова
член на ИБ и Зам.председател


Веска Иванова
член на ИБ


Велко Палушев
член на ИБ и Зам.председател

Стоян Шатов
член на ИБ

Съвет на БСП  “Сердика”

 1. Стойчо Стойков
 2. Спас Колев
 3. Любомир Симеонов
 4. Иван Стамболиев
 5. Велко Палушев
 6. Веска Иванова
 7. Маряна Божкова
 8. Мариела Модева
 9. Любен Козлоджов
 10. Димитър Самодов
 11. Павел Гергов
 12. Емил Илиев
 13. Стоян Шатов