За младежкото обединение

Председател МО р-н “Сердика”

Петко Димитров
Зам.председател на РС
Председател на МО
Зам.председател на МО на ГС