За контакти

Спас Колев – Председател районен съвет: 0876 365 682

Е-mail: bspsе.org
Е-mail: serdika@bspsf.bg